Vacca dimljena

…a ako je malo odimimo ona postaje prava dimna delicija za odrasle koja budi u nama ozračje jeseni i zime i želju za šalicom kuhanog vina.